عیوب سیستمهای اب فاظلاب وگرفتگی لوله های ساختمان ها اکثر اشکالاتی که در سیستمهای گرفتگی لوله بازکنی در منازل بروز میکند بخاطر صحیح نصب نشدن لوله کشی میباشدولی بامورد برسی قراردادن این اشکالات میتوان به راحتی انهارابرطرف کرد.ولی بامورد برسی قراردادن این اشکالات میتوان به راحتی انهارابرطرف کرد.ولی بامورد برسی قراردادن این اشکالات میتوان به راحتی انهارابرطرف کرد.

 

 

 

    از اشکالات که معمولابوجود میاد به علت ناصحیح کار گذاشتن لوله های ساختمانها وسیفونها میباشد.

یا معمولا اشکالات دیگر این است در زمان لوله کشی وبنایی ودوقاب ریزی کف به داخل سیفونها رفته این باعث میشود که بعد از مدتها لوله ساختمان گیر کندونیاز به لوله بازکنی فنر برقی داشته باشد

دلیل دیگر ممکن است بخاطر کوچک بودن لوله ها باشد دلیل دیگر این است که ساختمان شما چندساله باشد

و از لوله های چدنی به کار رفته باشد ولوله های چدنی رسوب گیر می باشد و بعد از چند سال مشکلات گرفتگی ایجا میکند ونیاز به لوله بازکنی وفنر برقی ویا تراکم هوا داردگرفتگی لوله های چدن به علت کار کرد چندین ساله باعث میشود لوله زنگ اهن بخود بگیرد و سایز داخل لوله به علت زنگ اهن تنگتر میشود وباعث گرفتگی مکررمیشود تنها راه بازکردن لوله چدنی رسوب زودای با فنرفولادی انجام میشود.

 

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

سایت های دیگر منتو

منتو دکور  منتو عروس منتو فان  منتو سلامت